Byly písničky dříve skutečně lepší?


Již je celkem folklórem, že staří lidé mluví o tom, jak to dříve bylo lepší. A jednou z vÄ›cí, na které nedají dopustit, je muzika. Jsou stoprocentnÄ› pÅ™esvÄ›dÄeni, že dříve se produkovala mnohem kvalitnÄ›jší a lepší hudba, než je tomu dnes. JistÄ›, chtÄ›lo by se nad tím mávnout rukou a odsoudit to jako prostou nostalgii, avÅ¡ak situace rozhodnÄ› není tak jednoduchá. StaÄí si jen vzpomenout, kolik skladem se stalo klasikou, a na které hudební skupiny dodnes vzpomínáme. Znamená to tedy, že mají v tomto ohledu pravdu?

 

noty a piáno

 

Ani tady to není až tak docela pravda. JistÄ›, lze vyjmenovat mnoho kvalitních písniÄek z minulých desetiletí, avÅ¡ak jen málokdo si uvÄ›domuje, že ve hÅ™e je jeÅ¡tÄ› jeden další faktor – Äas. A ten zde působí, byÅ¥ ponÄ›kud jinak, než bychom Äekali.

 

I tehdy se totiž hrály i nekvalitní skladby, které nemÄ›ly hlavu ani patu, a nÄ›které z nich byly i svého Äasu populární. Problém je, že tyto songy velmi brzy upadly v zapomnÄ›ní, a i ty, které mÄ›ly své fanouÅ¡ky, v podstatÄ› zazářily a zhasly. Dnes na nÄ› nikdo nevzpomíná, a v rádiích se nehrají. ProÄ také, když pÅ™ilákají více posluchaÄů hraním skuteÄnÄ› oblíbených songů? Důsledkem vÅ¡ak je, že o nich už nikdo neví, a v pamÄ›ti zůstávají jen ty dobré písniÄky. Může se tedy skuteÄnÄ› zdát, že v minulosti byly lepší.

 

poslech hudby

 

Je tu vÅ¡ak jeÅ¡tÄ› jeden faktor: mnoho z tÄ›ch, které dnes považujeme za klasiku, nebyly svého Äasu dobÅ™e pÅ™ijaty. To se samozÅ™ejmÄ› netýká pouze muziky, ale také knížek, filmů a jiných dÄ›l. Svou oblibu získaly až mnohem pozdÄ›ji. Na jejich zaÄátky se vÅ¡ak zapomíná. Je totiž velmi pravdÄ›podobné, že i z mnohých písniÄek, které jsou dnes Äástí veÅ™ejnosti odsuzovány, se v budoucnu stanou klasiky.

 

Proto bychom nemÄ›li na historii pohlížet růžovými brýlemi. RozhodnÄ› tím nikomu nepomůžeme, nejménÄ› pak sobÄ›. Zavíráme tak totiž oÄi pÅ™ed tím, co je dobrého na dneÅ¡ní dobÄ›, a to je velká Å¡koda.