Firmy

Firmy se mohou dělit podle své činnosti na obchodní a výrobní. Na poskytující služby a na poskytující výrobky.

Firmy jsou obvykle založeny za účelem zisku, který vzniká z činností podniku, poskytování svým odběratelům výrobky či služby. Firmy také musí hradit náklady na svůj provoz a svou výdělečnou činnost. Rozdílem mezi náklady a příjmy pak vzniká zisk nebo ztráta. Ztráta několik let za sebou, nebo i jeden rok, pro firmu často znamená konečnou zastávku, tedy pokud její majitel nemá dostatek odvahy k restrukturalizaci firmy tak, aby měla větší šanci na dosahování zisku.
prázdná kancelář

Restrukturalizace firmy může znamenat nalezení levnějších dodavatelů, používání levnějšího materiálu, snížení počtu zaměstnanců, aniž by se snížila produktivita firmy, investování do nových technických zařízení pro zlepšení výkonů a mnoho dalších řešení, které majitele aktuálně napadnou a dojde k jejich realizaci. Firmy zaměstnávají zaměstnance, kteří tak získávají za svou práci svůj Plat, který pak obvykle alespoň z části zanechají v tržním systému a koloběhu místa, kde žijí.
zaměstnanec stavební firmy

Každá firma, která má vedení s dostatkem rozumu a odvahy, může dosahovat velmi vysokých zisků. Majitelé firem musí mít dostatek odvahy v některých okamžicích existence firmy i riskovat. To se však ne vždy vyplatí.

I velké firmy, při špatném vedení, se dostávají do existenčních problémů. Tyto problémy musí začít řešit včas, aby se pro ně nestali existenční hrozbou.

Je dobré, když firmy v období prosperity myslí na budoucnost a tvoří si ze svého zisku finanční rezervy, které jim mohou pomoci v budoucnu překonat problémy v okamžicích krize.

Popřejme tedy všem firmám dostatečně moudré vedení k tomu, aby zaručilo firmám dlouholetou existenci a prosperitu na trhu, v konkurenčním a existenčním boji, boji velikánů i drobných firmiček, o své místo na trhu, o jejich existenci.

 

4.4/5 - (5 votes)