Vlastní potisk textilu vás dokáže naplnit víc, než televize


Geometrické obrazce

Pravidelné n-úhelníky – pochopitelnÄ› nemáme na mysli namalovat si na triÄko, polokoÅ¡ili, mikinu nebo Äepici Å¡estiúhelník, který je typický pro vÄelí plástev nebo hlavu Å¡roubu, ale máme na mysli obrazce n-úhelníků s lichým poÄtem úhlů, napÅ™. sedmiúhelník Äi pÄ›tiúhelník, koncipovaný jako mandalu nebo soumÄ›rný obrazec sestavený z kvÄ›tin, motýlů, polodrahokamů, rostlinných semen, napÅ™. javoru Äi lípy, listů stromů.

zralý kaštan

Symbol kruhu – malé kroužky, které tvoří pomyslný obvod velké kružnice, můžete mít umístÄ›né na zádech a do každého z kroužků vložit nÄ›jaký námÄ›t, napÅ™. vaÅ¡e oblíbené koníÄky, zvířata, rostliny atd. Anebo takto lze koncipovat potisk triÄek v partÄ› lidí, co se chystají na cyklistický výlet Äi na spoleÄnou dovolenou – do každého kruhu jeden obliÄej zúÄastnÄ›né osoby a k nÄ›mu vtipný postÅ™eh – nápis, poznámku apod.

Barevný podzim

Koláže z barevného listí dovedou nadchnout nejednoho mrzouta a zvláštÄ› na podzim je to výborná vzpruha. Můžete si sestavit vlastní, naskenovat ji nebo vyfotit a nechat vytisknout na textil. Listy mohou tvoÅ™it barevné obrazce, anebo je lze jen tak libovolnÄ› poházet na stůl a vytvoÅ™it z nich panoramatický obrázek. Barvy podzimu jsou skuteÄnÄ› krásné a listy stromů jsou samy o sobÄ› umÄ›lecké dílo. Vyrazte do přírody a sbírejte v lese a v parku listí buku, dubu, lípy, javoru, kaÅ¡tanu, jeÅ™abiny, tÅ™eÅ¡nÄ›, břízy, jilmu, jasanu – každý je odliÅ¡ný tvarem, barevnou kresbou, hustotou vláken.

barvy podzimního listí

ÄŒtvero roÄních období

Kdo je výtvarnÄ› nadaný, snadno zvládne koláž postupného pÅ™echodu vzájemnÄ› se prolínajících dvou fotografií – jednu s ryze zimním motivem zasněžené krajiny v odlesku sluneÄních paprsků a druhou v podobÄ› jarní rozkvetlé louky s chrpami a vlÄími máky, anebo letní píseÄnou pláž. Dva kontrastující a protichůdné námÄ›ty na jediné fotce v digitální kvalitÄ› vlastního potisku textilu Moje triko působí nesmírnÄ› efektnÄ›.

Podobné příspěvky