Jak roste zadlužení

Z ekonomického hlediska jsou některé dluhy nebezpečnější, jsou to právě ty dluhy, které vznikly u půjček. Tam totiž naskakují úroky z prodlení a navíc hrozí smluvní pokuta. V žádném případě bychom neměli přestat platit pravidelně platby, jako je placení za nájem, za energie, jídlo, výživné, ty jsou důležité z existenčního hlediska. Také je možné si zařídit u dluhu, který máme za elektřinu, jeho pravidelné splácení po menších pravidelných částkách a více zaplatit u půjčky, tam totiž zadlužení roste. Jak tomu nárůstu u půjčky dojde? Půjčíte si u některé nebankovní společnosti 10.000 Kč, zaplatíte jen několik splátek a dál neplatíte. Důvody mohou být různé, onemocněl jste, přišel o zaměstnání. A po dvou letech přijde exekuční příkaz a vy zjistíte, že máte zaplatit více než 40.000 Kč. To všechno se stalo s vaší půjčkou od té chvíle, kdy jste přestal splácet. Je možné zabránit tomu, aby dluh tak hodně narostl?měřené peníze.jpg

Jak se chovat při uzavření smlouvy o půjčce? 

 
Měli byste se před uzavřením smlouvy o půjčce podrobně informovat, a to nejen o výši splátek, době splácení, ale také i o sankčních ujednáních, která by měla být ve smlouvě. Pokud dojde z nějakého důvodu k opoždění splátek, měli byste okamžité začít komunikovat s věřitelem, který vám půjčil peníze. Můžete ho zkusit požádat o odklad splatnosti a zároveň se snažit pravidelně každý měsíc hradit alespoň takovou částku, kterou si můžete dovolit. Může se stát, že tak předejdete velkému nárůstu dlužné částky.peněženka a metr.jpg

Důležité pojmy v zadlužení

 

Upomínka od věřitele – předžalobní upomínka, tu má věřitel povinnost odeslat na poslední jemu známou adresu dlužníka. Žaloba na zaplacení nebo návrh na vydání platebního rozkazu, ten je zvláštním druhem žaloby, je to rozhodnutí soudu a ten ho vydá, pokud právo na zaplacení je zřejmé ze skutečností, které předložil žalobce, tedy věřitel. Exekuce je výkonem rozhodnutí a provádí se například srážkami ze mzdy, nebo i prodejem movitého i nemovitého majetku.

Podobné příspěvky