Proč sledovat televizi se svými dětmi?

Rozvíjí porozumění: Když rodič sleduje televizi se svými dětmi, obvykle se hádají a pak se vzájemně dohodnou, že budou sledovat něco, co se líbí oběma, nebo by možná jedna strana musela udělat kompromis. To by mělo být vnímáno jako vynikající příležitost naučit děti přizpůsobování. Je velmi důležité naučit se něco málo upravovat ve svém životě pro své blízké. Také rodiče a děti rozvíjejí vzájemné porozumění a respekt k volbám toho druhého. Obě strany se samozřejmě musí střídat, aby přinesly tu malou oběť pro toho druhého. Teprve pak se rozvíjí důvěra a porozumění.

m

Diskuse a přátelskost: Když se rodiče a děti na něco dívají společně, vždy budou mít různé pohledy na problémy; přátelskou diskusí a debatou může dojít k lepšímu pochopení problému oběma stranami. Diskuse a debata povzbuzuje děti, aby jasně promyslely své myšlenky a vyjádřily je, a také dostaly vedení a opravu od zkušeného rodiče. Nikdy nediskutujte autoritativně, protože to zabrání dítěti ve svobodném myšlení. Cílem je naučit dítě dívat se na problémy ze všech úhlů. Nebuďte kritičtí ani znevažující, jinak se nikdy nedozvíte, co si dítě myslí, a ono by vám to ani nechtělo říct. Chcete zde podporovat svobodu slova a svobodné myšlení. Každá generace myslí jinak. Otevřete svou mysl a veďte zdravou diskuzi nebo debatu bez prudkých hádek. Není nutné souhlasit s jedním úhlem pohledu, otázky lze ponechat bez závěru. Cílem je přimět dítě přemýšlet. Pokud je diskuse vedena opatrně, zlepšuje vztahy a zvyšuje porozumění v rodině.

m

Překlenout generační propast: Když rodiče sledují programy, které děti chtějí, a alternativně děti sledují, co se rodičům líbí, oba se naučí porozumět perspektivě druhé generace. Je velmi důležité překlenout generační propast, a to také uctivým způsobem. To pomáhá řešit další problémy, které se objeví později v životě. Rodiče chápou výzvy, záliby a nesympatie nové generace a na druhé straně děti chápou, proč jejich rodiče přemýšlejí a radí tak, jak to dělají.

Na konci je důležité užívat si vzájemné společnosti, trávit spolu čas a respektovat jeden druhého. Respekt je zde klíčové slovo. Stejně jako rodiče očekávají, že je děti budou respektovat, i děti potřebují respekt od rodičů, když rostou. Televize je skvělý způsob, jak se spojit.